Van de roosterkamer

laatste wijziging ingevoerd vrijdag 22 juni om 16:05


Mededelingen

Rooster Proefwerk4daagse online. Zie toetsroosters

Lokaalindeling SE4 is te vinden op leerlingportaal

Dagrooster

Dagrooster maandag 25 juni

Basisrooster

Basisrooster blok 4 vanaf maandag 4 juni

Toetsroosters

Toetsrooster Proefwerk4daagse

Toetsrooster SE4 voor-examenklassen

Algemene zaken

RoosterWijzer voor ouders en leerlingen

Rooster klassencorvee 2017-2018