:

Van de roosterkamer

laatste wijziging ingevoerd do 04 maart 2021 16:25


Mededelingen

Gewijzigd Rooster PTB-toetsen periode 2 voor M3/H4 en VG4 zie toetsroosters

H4: wiskunde B toets woensdag 10 maart is verplaatst van zitting 1 naar zitting 3

Toetsrooster SE3 examenklassen zie toetsroosters

VG5 inschrijven herkansing SE1/SE2 zie schoolmail

Dagrooster

Dagrooster donderdag 04 en vrijdag 05 maart 2021

Basisrooster

Basisrooster week 9: 1 maart tm 5 maart

Basisrooster week 10: 8 maart tm 13 maart

Toetsroosters

toetsrooster onderbouw

toetsrooster SE3 examenklassen

rooster PTB toetsen periode 2 M3/H4/VG4

Algemene zaken

Lestijden 60-minuten rooster schooljaar 2020-2021

Lestijden vanaf 01 maart 2021

RoosterWijzer voor ouders en leerlingen

Klassencorvee schooljaar 2020-2021