Van de roosterkamer

laatste wijziging ingevoerd vrijdag 14 juni 2019 16:10


Mededelingen

een gewijzigd rooster voor de Proefwerk4daagse onderbouw is gepubliceerd onder 'Toetsroosters'

het rooster voor SE4 niet-examenklassen is gepubliceerd onder 'Toetsroosters'

Dagrooster

dagrooster maandag 17 juni

Basisrooster

Basisrooster blok 4 vanaf maandag 3 juni

Basisrooster blok 4 vanaf maandag 17 juni

Toetsroosters

toetsrooster Proefwerk4daagse onderbouw 4-9 juli

toetsrooster SE4 niet-examenklassen 1-5 juli

Algemene zaken

RoosterWijzer voor ouders en leerlingen

Rooster klassencorvee 2018-2019