:

Van de roosterkamer

laatste wijziging ingevoerd vr 18 juni 2021 15:05


Mededelingen

Vr 18 juni: 5e uur bijles van Dnw vervalt

Toetsrooster onderbouw PW5daagse, zie Toetsroosters

Toetsrooster SE4 voor-examenklassen (M3,H4,VG4 en VG5), zie Toetsroosters

Dagrooster

Dagrooster vrijdag 18 juni 2021

Dagrooster maandag 21 juni 2021

Basisrooster

Basisrooster

Toetsroosters

rooster toetsweek onderbouw

toetsrooster SE4 voor-examenklassen

Algemene zaken

Lestijden 60-minuten rooster schooljaar 2020-2021

Klassencorvee schooljaar 2020-2021